Tellimistingimused

Kauba saadavus/tarneaeg

Savirehvid OÜ veebilehel kuvatud toodete tarneaeg on 1-2 tööpäeva pärast kliendi tellimuse põhjal esitatud arve tasumist (raha laekumist Savirehvid OÜ pangakontole). Kui tellitud kaup pole pärast tellimuse esitamist saadaval või on ette näha viivitust tarneajas, võtame Teiega ühe tööpäeva jooksul ühendust.

 

Transport

Kauba olemasolul meie laos, täidetakse tellimus 1-2 tööpäeva jooksul, olenevalt makse laekumisest. Kui on tekkinud olukord, et mõni toode on meie laos otsa saanud, saadetakse Teile tarneaeg.

 

Pretensioonide esitamise tähtaeg

Toodetele kehtib seaduses (võlaõigusseadus) ettenähtud pretensioonide esitamise tähtaeg. Pretesioonide esitamise tähtaeg ei kehti, kui kauba puudus on tekkinud valest kasutamisest või kulumisest. Pretensioonide esitamise aluseks on kaubaga koos tulnud originaal arve.

 

Internetist ostetud kaupade tagastamine

Kliendil on õigus Savirehvid e-poest ostetud kaup tagastada ehk veebikeskkonna vahendusel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul hetkest, mil kaup on kliendile tarnitud või üle antud. Kauba tagastamisel kannab klient tagastamisega seotud kulud , välja arvatud juhtudel, kui üleantud toode ei vastanud tellitule. Kui kliendi tellitud kaup ei vasta tellitule või e-poes eksponeeritule, vahetame kauba ringi õige toote vastu või võimaldame kliendil vahetada tellitud toote uue samaväärse toote vastu. 

NB! Kliendi poolt Savirehvid OÜ-le tagastatud kaup peab olema kasutamata.

 

Kauba garantii

Kliendi tellitud kaup on transpordil Savirehvide laost kuni kliendile kättetoimetamiseni kaitstud Savirehvide ja tema logistikapartneri vastutusel. Savirehvide tagab velgede asendamise või kauba maksumuse kompenseerimise mistahes juhtumil, mis puudutab saadetise kadumist või riknemist väljasaatmise momendist kuni kliendi poolt määratud aadressil kauba üleandmiseni.

 

Müügigarantii tingimused

 1. Kõikidele Savirehvid OÜ poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat.
 2. Savirehvid OÜ poolt vahendatav tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
 3. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad velgede vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:
  1. veljed, mida on kasutatud
  2. velgede vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu
  3. velgede vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel
  4. vigastused, mis on tekkinud velgede valest ekspluateerimisest
  5. remonditud ning taastatud veljed
  6. ettekavatsetult velgedele tekitatud vigastused
 4. Müügigarantii andja on Savirehvid OÜ, aadressiga Savi 16a ,Pärnu
 5. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega Savirehvid OÜ e-mailile: info@savirehvid.ee
 6. Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul, et täpsustada toote transportimise korraldus Savirehvid OÜ esindajani.
 7. Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis velg parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Savirehvid OÜ vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
 8. Savirehvid OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekpertiisi tulemus ühtib Savirehvid OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.
 9. Garantiijuhtumi välistuse korral on Savirehvid OÜ-l õigus esitada kliendile arve alljärgnevate kulude kohta:
  1. vealise toote saatekulud Savirehvid OÜ-le ja tagasi garantii taotlejale
  2. erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud
 10. Savirehvid OÜ kohustub hüvitama müügigarantii ajal toote parandamise või asendamisega kaasnevad kulud.

 

Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Savirehvid OÜ klientidel ka teistest EV kehtivatest seadustest tulenevate õiguste kasutamise võimalus. Võlaõigusseadusest tulenevalt võtab Savirehvid OÜ vastutuse puuduste eest, mis on tootel ilmnenud kahe aasta jooksul arvates toote üleandmisest kliendile.

 

Privaatsus ja andmekaitse

Teie isikuandmeid, mille www.savirehvid.ee lehel ostude sooritamiseks sisestate, loeme konfidentsiaalseks infoks ning ei avalda kolmandatele osapooltele v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

 

Lisainfo

Savirehvid jätab endale õiguse hindu muuta etteteatamata. Lisainfo toodete, tarneaegade ja maksetingimuste kohta telefonil 447 5166 või info@savirehvid.ee

Savirehvid OÜ - Savi 16a, PärnuTelefon: 447 5166Telefon: 447 5166E-post: info@savirehvid.ee